Những máy ảnh phim huyền thoại

Nhiều máy ảnh phim giờ đã là ký ức, nhưng ký ức về nó luôn đẹp mãi.
Chắc chắn là bạn hay người thân của mình từng sở hữu một máy ảnh phim, nó vẫn là cái máy đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

Tuy vậy, đây là 10 máy ảnh phim huyền thoại bạn nên điểm mặt anh hùng

Nhớ Like hoặc Share
TinhClass – Ngôi nhà kiến thức nhiếp ảnh của bạn

Leave a Reply