Làm ảnh trắng đen nổi hạt ấn tượng

Hiện giờ Photoshop đã hỗ trợ rất tốt trong việc tạo ra một ảnh trắng đen. Tuy vậy việc phối hợp một số lệnh với nhau sẽ cho một ảnh trăng đen ấn tượng như ở đây là cho ảnh nổi hạt chấm chấm vẽ tranh.
Bài hướng dẫn không có gì khó khăn và có thể ứng dụng từ bất cứ ảnh chụp nào. Với việc sử dụng Filter Paint Daubs kết hợp với chế độ hoà trộn làm tương phản Linear Light.
Bài này không mất nhiều thời gian, bạn cứ theo dõi từng bước một trong khoảng 5 phút là bạn có tác phẩm ấn tượng của mình.