Làm ảnh chuyển động Plotagraph bằng Photoshop

Ảnh plotagraph được tạo ra bằng cách tạo chuyển động một số khu vực chú ý trong khi các khu vực khác đều đứng yên. Thực ra chỉ là một loại tên gọi và cách làm này cũng đã được gọi nhiều với tên là cinemagraph.
Bài hướng dẫn này chia sẻ một cách làm ảnh plotagraph bằng cách sử dụng timeline của Photoshop. Cách làm không quá khó, nhưng bạn cần chọn hình phù hợp.
Dĩ nhiên có rất nhiều cách làm khác nhau, đây chỉ là cách làm dựa trên một bức ảnh tĩnh và dùng lệnh transform để tạo chuyển động