Ánh sáng Bài nổi bật Studio Lighting Thiết bị Thiết bị Studio

Tầm quan trọng và cách làm V-flat trong chụp ảnh studio

Nếu bạn phải chụp studio thì việc sử dụng V-flat là thường xuyên. Nó là giúp bạn fill light hiệu quả, đẹp. V-flat rất rẻ tiền và dễ làm từ foam core, V-flat lớn hay nhỏ là tuỳ vào vật chụp của bạn. Sau đây là hướng dẫn cách làm V-flat. Nếu bạn muốn tìm…