About me Blog Hoạt động của lớp Light Painting

Hoàn thành Khóa học Nhiếp ảnh miễn phí: Light Painting – “Shoot” cùng ánh sáng

Bài: Thục Anh – MaacViet Multimedia Arena Thứ 7, 25/06/2016 cũng là ngày học cuối cùng trong 3 ngày trọn Khóa Nhiếp ảnh miễn phí: Light Painting – “Shoot” cùng ánh sáng, kéo dài từ ngày 21/06, diễn ra vào các ngày thứ 3, 5, 7 vừa qua. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn là…

About me Đồ án cuối khoá Hoạt động của lớp

Buổi Bảo vệ Đồ án SEM1 lớp D1508H1: “Các bạn phải thiết kế cho đúng trước đã, đẹp tính sau.”

Buổi Bảo vệ Đồ án SEM1 lớp D1508H1: “Các bạn phải thiết kế cho đúng trước đã, đẹp tính sau.” (Thầy Thứ Tính) Bài và ảnh: Thục Anh – MaacViet Multimedia Arena – http://maacviet-arena.vn/ Hôm nay, ngày 25/06/2016, từ 14g-16g, buổi Bảo vệ Đồ án SEM 1 đã diễn ra tại phòng Conference, Lầu 1,…

Chụp ảnh thức ăn Hoạt động của lớp Sản phẩm học viên

Bài Nhiếp ảnh Thương mại "Ba Khía – món ăn mùi nhớ"

Bài chụp ảnh món ăn Nhiếp ảnh Thương mại “Ba Khía – món ăn mùi nhớ” Đây là bài của bạn Bích Ngọc Lớp D1504M1 – APR Arena Multimedia Ảnh chụp với những thiết bị đơn giản và bạn set up bên cửa sổ với một tấm hắt sáng tự chế nhưng ảnh chụp khá…