Ánh sáng Chụp ảnh chân dung Studio Lighting

Học set up ánh sáng với Joel Grimes LitUp Phần 11,12

Phần 11: Set up ánh sáng Remmbrandt Broad Lighting chụp ảnh chân dung Phần 12: Giả lập ánh sáng mặt trời Joel Grimes tốt nghịệp cử nhân nghệ thuật chuyên ngành nhiếp ảnh năm 1984 trường University of Arizona. Với 27 năm kinh nghiệm chup ảnh quàng cáo Joel đã đi ngang dọc nước Mỹ…

Ánh sáng Bài nổi bật Chụp ảnh chân dung Studio Lighting

Học set up ánh sáng với Joel Grimes LitUp Phần 7,8

Phần 7: Sử dụng ánh sáng soft beauty với beauty dish và hắt sáng Phần 8: Sử dụng ánh sáng ultra soft (ánh sáng rất dịu) chụp ảnh chân dung Joel Grimes tốt nghịệp cử nhân nghệ thuật chuyên ngành nhiếp ảnh năm 1984 trường University of Arizona. Với 27 năm kinh nghiệm chup ảnh…

Ánh sáng Bài nổi bật Chụp ảnh chân dung Studio Lighting

Học set up ánh sáng với Joel Grimes LitUp Phần 4, 5, 6

Phần 4:  Sử dụng một soft box cực lớn để chụp chân dung trên nền trắng Phần 5: Sử dụng ánh sáng Profile tạo ven và khối Phần 6: Sử dụng ánh sáng Profile với ánh sáng dịu Joel Grimes tốt nghịệp cử nhân nghệ thuật chuyên ngành nhiếp ảnh năm 1984 trường University of Arizona.…

Ánh sáng Bài nổi bật Chụp ảnh chân dung Studio Lighting

Học set up ánh sáng với Joel Grimes LitUp Phần 1, 2, 3

Phần 1:  Giới thiệu sự diệu kỳ của ánh sáng trong chụp ảnh Phần 2: Sử dụng ánh sáng Rembrant Lighting Phần 3: Sự quan trọng của Beauty Dish trong chụp ảnh chân dung Joel Grimes tốt nghịệp cử nhân nghệ thuật chuyên ngành nhiếp ảnh năm 1984 trường University of Arizona. Với 27 năm kinh…