Bài nổi bật Cảm hứng Dự án ảnh Kỹ thuật chụp ảnh Stop Motion Timelapse, Hyperlapse và Cinemagraph

Không cạo râu và cắt tóc một năm để chụp ảnh Selfie Timelapse

Christoph Rehage là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh timelapse nổi tiếng.Trong đoạn phim timelapse này anh đã đi 4500km khắp Trung Hoa để chụp ảnh vào năm 2008 – thực ra đầu tiên anh muốn đi từ Trung Hoa đến Đức. Mỗi ngày anh chỉ chụp 1 tấm selfie ở mỗi nơi khác nhau…