Cách chỉnh màu trắng thành bất cứ màu gì

Để chỉnh màu trắng trong ảnh thành một màu sắc khác sẽ có nhiều lệnh để thực hiện dễ dàng trong Photoshop. Bài hướng dẫn này chọn cách chỉnh màu bằng Hue/Saturation.
Điểm nổi bật của cách làm ở đây là chọn vùng bằng Channel và biến thành mặt nạ layer mask, bạn sẽ thấy cách làm dễ dàng và thông minh khi kết hợp với Overlay. Cách làm này không mới, với những bạn có trình độ Photoshop nâng cao, nhưng với những bạn có trình cơ bản thì mẹo này cần nhớ và nó được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nữa.