Bộ ảnh Kotex – bài tập lớp Nhiếp ảnh Thương mại

Bộ ảnh Kotex Bộ ảnh Kotex lớp Nhiếp ảnh Thương mại Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Lớp D1604G1
Giảng viên: Nguyễn Thứ Tính

Bộ ảnh được chụp giả lập như một buổi làm việc Chụp ảnh Thương mại với các nhóm phụ trách Props, Talents, Make up, Lighting, Wardrobe… và sau đó được xử lý hậu kỳ Post Production.

1

2

beach-camp

night-party

noel

sleep-party

Leave a Reply