Vẽ tranh bằng brush với Lisa Carney

Lisa Carney là một chuyên gia trong lĩnh vực high end retouch Photoshop. Các bài giảng của Lisa khá dễ hiểu và bài bản vì cô là một chuyên gia chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực commercial.
Bài huớng dẫn này gíup bạn vẽ tranh bằng Photoshop trong 10 phút.
Xem cách Lisa hướng dẫn và cách đặt tên layer, chia thứ tự làm việc, ngoài việc học một chiêu mới, bạn còn thấy được cách Lisa làm việc chuyên nghiệp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *