Hướng dẫn một số tính năng của Photoshop 2018

Gần đây có một số thông tin về Photoshop 2018, bản chính thức hiện nay vẫn chưa thấy phổ biến nhiều. Tuy vậy, đã có một số chuyên gia đang sử dụng và chia sẻ những tính năng mới của nó. Bên dưới là một số chia sẻ từ những chuyên gia này.
Theo như những bài hướng dẫn bên dưới thì nổi bật nhất là kỹ thuật chọn vùng, tách nền, pentool, tuỳ chỉnh lại font chữ có sẵn…
Điểm nổi bật chung là dùng Template trên Adobe Stocks vào Library giúp cho việc thiết kế nhanh và đẹp và dĩ nhiên đòi hỏi bạn phải sử dụng Photoshop có bản quyền.