Làm sao để chỉnh ảnh chụp kiến trúc biến dạng và méo

Trong ảnh kiến trúc nến bạn chup mà cần có hình ảnh trung thực thì việc méo biến dạng hình ảnh là điều cần phải loại bỏ.
Điều này không hoàn toàn dễ dàng, nhưng với việc dùng Lens Correction trong Camera Raw thì bạn sẽ khắc phục được hiện tượng này một phần hay toàn phần.
Nhớ là việc điều chỉnh này giúp 2 cạnh của toà nhà song song với 2 đường cạnh của ảnh, hoặc ít ra một chiều ngang hoặc chiều đứng của toà nhà song song với cạnh biên.
Bạn hãy theo dõi cách làm qua video bên dưới.