Bộ ảnh Tết Trung Thu 199x

Bộ ảnh Tết Trung Thu 199X của lớp D1705M1
Mặc dù cũng còn một số hạn chế về kỹ thuật, nhưng bộ ảnh khá thú vị khi các thành viên trong lớp tự phân công với nhau để sản xuất bộ ảnh từ Ý tưởng, cho đến trang phục lẫn làm mẫu và chụp…
Đặc biệt bộ ảnh trình chiếu vào ngày Tết Trung thu năm nay 2017