Phơi sáng khi chụp ảnh đêm là một kỹ thuật khá nhiều bạn thực hiện dễ dàng được (dĩ nhiên bạn cần có một kiến thức chụp ảnh nhất định). Tuy vây, chụp phơi sáng kết hợp với vẽ sáng thì không nhiều bạn thực hiện.
Về cách làm cũng không có gì đặc biêt hơn chụp phơi sáng tức là bạn cần chân máy, và chụp ở tốc độ chậm, nhưng ở đây bạn cần thêm một đèn pin và kết quả sẽ khác biệt. Với đèn pin này, bạn sẽ vẽ sáng lên những vật thể trong phạm vi khung hình mà bạn muốn.
Thưc ra cũng khó hình dung hết là khu vực nào nên vẽ sáng nên bạn cứ vẽ càng nhiều khu vực càng tốt và khi xử lý thì mình sẽ chọn lại.