Có bắt buộc phải chụp ảnh đúng sáng không và tại sao

Khi mới bắt đầu học chụp ảnh, ai trong chúng ta cũng đều phải nhớ một trong những nguyên tắc chụp đầu tiên là ảnh phải đúng sáng. Vì vậy những ảnh chụp dư sáng hay thiếu sáng thuờng bị bỏ qua hay xoá khỏi thẻ.
Tuy vậy việc bỏ những ảnh này đi sẽ là một thiếu sót nếu bạn chưa biết những mẹo xử lý ảnh bên dưới.
Ảnh thiếu sáng có thể chỉnh thành ảnh bóng đen, hay low key… và ảnh dư sáng có thể chỉnh thành ảnh light key, sắc độ nhẹ..
Bên dưới là video giải thích chi tiết việc này