Cách làm câu chuyện thay đổi bằng bố cục

Đây là bài chia sẻ phù hợp cho các bạn thiết kế hay các bạn làm ảnh Photo manipulation. Tuy vậy, những bạn thích chụp ảnh cũng nên xem bài.
Vận dụng những phương pháp đơn giản như tạo sự so sánh lớn nhỏ, xa gần, động tĩnh… hay áp dụng kỹ thuật crop để làm nổi bật nhân vật chính và tương phản với nhân vật phụ..
Những phương pháp này nếu áp dụng với màu sắc, ánh sáng… thì ảnh của bạn lại càng hấp dẫn.
Dù sao đây cũng là một bài tập Ngôn ngữ thị giác bổ ích.