5 mẹo chấm sửa Photoshop bạn cần biết

Chấm sửa ảnh hay Retouch là công việc bạn luôn trải qua khi xử lý một tấm ảnh. Việc chấm sửa đòi hỏi bạn phải có trình độ Photoshop nhất định và trải qua thực tập kinh nghiệm. Bài hướng dẫn bên dưới chia sẻ cho bạn 5 mẹo hướng dẫn chấm sửa giúp cho tấm ảnh đẹp và trông có vẻ tự nhiên.
Thực sự trong 5 mẹo này bạn cần quan tâm đến 2 mẹo sau nhất
1. Spot Healing Brush Tool Modes (02:41) Chấm sửa mà không mất chất liệu
2. Same Image Two Windows (06:37) Mở cùng lúc 2 cửa sổ làm việc trên cùng một ảnh.