Tạo hiệu ứng chụp ảnh mà Photoshop không làm được

Ngày nay Photoshop dã giải quyết hầu hết tất cả những vấn đề mà bạn tưởng tượng ra mà không chụp được, nên việc nói tạo hiệu ứng chụp ảnh mà Photoshop không làm được thì không đúng hoàn toàn.
Tuy vậy, những lệnh của Photoshop giả lập hiệu ứng chụp ảnh thì không hoàn toàn giống như việc chụp. Ví dụ ở đây là việc bạn chụp tốt độ chậm rồi xoay máy, lia máy, zoom máy… tạo ra những hiệu ứng vui lạ, không ảnh nào giống ảnh nào (nếu có muốn cũng không được). Đièu này chính là điểm lý thú do chụp ảnh mang lại mà không nhờ Photoshop.
Kỹ thuật xoay máy

Kỹ thuật zoom máy