Tại sao bạn luôn được khuyên chụp ISO thấp

Để chụp được một tấm ảnh đẹp thì yêu cầu đầu tiên là nó phải chụp đúng kỹ thuật tức là đủ sáng và đủ nét. ISO là một trong 3 yếu tố giúp ảnh chụp đúng sáng, bên cạnh tốc độ và khẩu độ.
Bạn luôn được khuyên hãy giữ ISO thấp và chỉ tăng lên khi không thể chỉnh tốc độ và khẩu độ nữa. ISO thấp cho ảnh mịn hạt, dãi màu của ảnh được rộng và những minh hoạ trong bài này giúp bạn hình dung tốt hơn.
Dĩ nhiên gần đây đã có nhiều máy ảnh chụp đẹp dù có tăng ISO cao.