Photoshop đám mây hình mặt người

Baì hướng dẫn này chia sẻ bạn cách làm đám mây hình mặt người. Thực ra baì hướng dẫn này hơi dài hơn mức cần thiết và trong quá trình thực tập theo bạn có thể tăng tốc độ hơn sau khi xem. Điểm lý thú của nó là khi có đám mây bạn có thể ghép thêm máy bay, đàn chim, khinh khí cầu, hay diều… cho ảnh phong phú hơn.
Ngoài ra, ở đây cũng cho bạn cách làm mây hình con thỏ với cách sử dụng công cụ cọ Brush qua sự hướng dẫn dễ hiểu của Phlearn.