Nhuộm màu và chỉnh sáng ảnh chân dung

Sau khi chụp ảnh hay có một tấm ảnh chân dung, để đạt được tối đa hiệu quả về màu sắc và ánh sáng thì bạn cần can thiệp thêm. Bài chia sẻ này cung cấp cho những mẹo nhuộm màu và chỉnh sáng.
Lệnh Hue/Saturation được ứng dụng ở đây nhưng làm cho màu sắc huyền ảo nhưng tự nhiên. Bên cạnh đó, cách sử dụng lệnh chỉnh màu trắng đen kết hợp với chế độ hoà trộn ánh sáng Luminosity giúp cho bạn nâng hay giảm ánh sáng của màu sắc trong ảnh.
Bài này giải thích từng bước chậm, dễ hiểu và bạn nên kiên nhẫn xem từng bước một của bài.