Mẹo lấy nét tối ưu trong ảnh phong cảnh

Một trong nhữnng điều ảnh phong cảnh được mọi người thích thú là độ sâu trường ảnh rất lớn, từ tiền cảnh cho đến trung cảnh và hậu cảnh đều rõ nét. Mỗi nhà nhiếp ảnh luôn có những cách làm riêng như tính bằng công thức, sử dụng khẩu độ nhỏ, dùng ống kính góc rộng hay chụp ghép stacking từ nhiều ảnh lại với nhau….
Mẹo lấy nét bằng live view kết hợp sử dụng nút Depth of Field ở đây là một thí dụ cho bạn tham khảo. Có thể nó không hoàn toàn chính xác, nhưng bạn có thể thử nghiệm và rút ra kinh nghiệm riêng vì cách làm khá đơn giản, dễ hiểu.