Lớp học nhiếp ảnh bài tập Stop motion

Lớp học nhiếp ảnh bài tập Stop motion.
Bài này các bạn kết hợp giữa việc vẽ, cắt giấy, rồi chụp và cắt giấy… cho ra một đoạn phim về Mario.
Một bài mang lại cho người xem cảm xúc của thời khi game điện tử mới bắt đầu và giờ đây đã trở thành kỉ niệm đẹp
Game Mario làm bằng giấy
Bài tập Nhiếp ảnh cơ bản Stop motion nhóm Dream lớp D1708H1
Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu, Q3