Lệnh hay Photoshop xử lý ảnh phong cảnh bạn cần biết Content Adware

Content Adware là một trong những lệnh hay và thông minh của Photoshop, nếu biết sử dụng đúng cách, tốc độ xử lý ảnh của bạn sẽ nhanh hơn đáng kể. Content adware ra đời sau này, nên đối với những bạn đã quen cách làm cũ thì thường ít để ý của nó.
Trong bài này bạn sẽ cùng xem những cách sử dụng chính của nó là
Content Adware Fill: giúp xoá chi tiết rất nhanh và tự nhiên
Content Adware Scalce: giúp bạn phóng lớn thu nhỏ hình ảnh theo một kích thước qui định mà không làm biến dạng ảnh.
Bài này rất cần thiết cho những bạn hay xử lý ảnh phong cảnh.
Content Adware Fill

Content Adware Scale

Content Adware Move Tool