Học cách chụp ảnh người vô hình

Bài hướng dẫn này sẽ tiết lộ cho bạn biết cách chụp ảnh người vô hình. Tuy vậy để thực hiện bài này bạn cần phối hợp việc chụp ảnh và Photoshop (chỉ với trình độ cơ bản).
1. Về chụp ảnh, bạn cần đặt máy lên chân và chụp một ảnh có người mẫu với khung ảnh. Ảnh thứ hai, bạn chỉ cần chụp ảnh background.
2. Về việc xử lý ảnh, bạn đặt hai lớp ảnh này lên nhau và xoá lớp người bên trên và bạn sẽ thấy lớp background bên dưới.
Một bài thực hành dễ dàng và thú vị mà bạn có thể kiểm soát từ khâu chụp ảnh cho đến ghép ảnh.