Ghép ảnh chỉ từ một tấm

Để ghép ảnh đẹp, hay làm ảnh manipulation bạn sẽ cần nhiều tấm, và nếu nói ghép ảnh chỉ từ một tấm thì bạn phải giỏi về bố cục, màu sắc, và sự tưởng tượng… Dưới đây là một bài chia sẻ về cách ghép ảnh mà chỉ từ một tấm.
Nếu nhìn vào kết quả cuối cùng, bạn sẽ hơi khó đoán cách làm ra tấm ảnh ghép này, nhưng sau khi xem hướng dẫn thì bạn sẽ thấy rất dễ dàng và bạn có thể ứng dụng biến hoá từ cách làm này cho các thể loại ảnh khác.