Chỉnh ánh sáng cho ảnh bằng Luminosity Mask

Để chỉnh ánh sáng trong ảnh được theo ý bạn muốn thì cách làm về nguyên tắc là chọn từng vùng và chỉnh sáng trong khu vực đó. Việc chọn vùng đòi hỏi phải tinh tế từng khu vực nhỏ nên sẽ mất nhiều thời gian.
Sử dụng Lumniosity Mask ở đây giải thích một cách đơn giản là vào từng Channel và dùng chính nó làm mặt nạ Layer Mask kết hợp với việc chỉnh ánh sáng như Curve hay Level… hay tông màu như Hue/Saturation, Selective Color…
Bài dành cho trình độ cơ bản và phù hợp với chỉnh ảnh phong cảnh của nhiếp ảnh gia Jason Odell