Cách làm quần áo trong suốt với Photoshop

Trong bài hướnng dẫn này là cách làm cho quần áo trong suốt với Photoshop. Về mặt phương pháp, bạn cần tạo vùng chọn cho khu vực quần áo muốn trong suốt, chuyển nó thành trắng đen rồi dùng chế độ hoà trộn Overlay, Multiply… cho nó thấy được lớp cảnh bên dưới.
Ảnh kết quả khá ấn tượng và cách làm thì không quá khó, với trình độ Photoshop cơ bản và biết cách dùng blending mode là bạn thực hiện bài này dễ dàng.
Bài không có file thực tập nhưng bạn có thể tìm thấy ảnh thực tập dễ dàng tuỳ theo ý thích của mình trên mạng.