Cách giải quyết vấn đề loé sáng trong studio

Khi chụp ảnh trong studio để làm nổi khối, thì bạn cần dùng back light. Tuy vậy việc dùng đèn này thường gây loé sáng trong ảnh, nhất. Hiện tượng loé sáng này cũng xảy ra khi bạn chụp người mẫu trên nền trắng và khiến chi ảnh bị đục đục và thiếu tương phản.
Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chắn 2 miếng V-flat trước ống kính. Một cách làm thứ hai đơn giản mà hiệu quả là tạo một miếng đen đục lỗ vuông đặt trước ống kính như ở đây.
Bài này rất bổ ích cho các bạn thường chụp studio