Biến ảnh thành video trong 5 phút

Photoshop có thể biến từ một tấm ảnh bình thường sang chuyển động bằng nhiều cách. Tuy vậy cách nào cũng cần sử dụng Timeline, thông qua Video Timeline và Frame Animation. Cách làm Frame Animation là cách đặt từng khung hình cạnh nhau để tạo chuyển động
Trong bài này bạn sẽ dùng Video Timelines để tạo chuyển động, thông qua cáccác tuỳ chỉnh tự động của Photoshop. Cách làm không có gì khó, nó dành cho các bạn có trình Photoshop cơ bản.
Bài hướng dẫn hơi dài dòng, bạn có thể bắt đầu xem từ phút thứ 5 cho đến phút thứ 10 là được.