Xử lý màu sắc sao cho thật

Một số ảnh tĩnh vật, sản phẩm…. màu sắc trông rất đẹp và tạo sự ngạc nhiên và thường được cho rằng được xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop. Điều này không hẳn sai, nhưng trong thực tế làm việc thì cách làm tốt nhất và giống thật nhất là xử lý màu sắc ngay khi chụp.
Trong những ví dụ bên dưới bạn sẽ thấy vật chụp được sơn thât màu sắc để có màu đồng nhất và khi Photoshop cũng dễ dàng hơn, điều này cũng áp dụng khi chụp với người mẫu mà phương pháp làm là hoá trang, trang điểm…
Vật chụp càng được trau chuốt bao nhiêu thì ảnh xử lý sẽ nhanh và đẹp hơn bấy nhiêu