Trình tự 5 bước chỉnh sửa ảnh phong cảnh

Sau khi chụp ảnh phong cảnh xong, các bạn cần chỉnh sửa về bố cục, màu sắc, sáng tối… và trình tự của công viêc này nên như thế nào, bên dưới là một cách làm gợi ý từ Adobe Creative Cloud. Dĩ nhiên, đây không phải là một qui trình chuẩn, nhưng nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, đây là một tham khảo cần xem

Bước 1: Cân chỉnh đường chân trời, cắt cúp theo bố cục

Bước 2: Cân chỉnh vùng sáng tối

Bước 3: Xoá hay thêm các chi tiết

Bước 4: Xoá phông và chỉnh màu (nếu cần thiết)

Bước 5: Làm sắc nét (nếu cần thiết)