Sử dụng ánh sáng back light và máy tạo khói tạo không gian trong studio

Studio chụp ảnh thường trong không gian không quá rộng và để tạo cho không gian sâu thì ánh sáng backlight từ phía sau là một trong những cách được áp dụng để tạo cảm giác sâu. Bên cạnh đó, máy tạo khói ngoài việc tạo huyền ảo cũng bổ sung cho hiệu ứng không gian sâu.
Ngoài hai yếu tố bên, bài hướng dẫn này còn sáng tạo không gian nhiều lớp bằng cách đặt một tấm màn phía trước cách xa background.
Đây là bài hướng dẫn dễ hiểu, sáng tạo và dành cho các bạn chụp ảnh studio.