Cách set up ánh sáng chụp ảnh đồng hồ – trang sức

Đây là bài hướng dẫn cách tạo dáng và set up ánh sáng để chụp ảnh đồng hồ. Một trong những điểm cơ bản của tạo dáng kim đồng hồ là đặt kim giờ ở vị trí 10g10 vì đây là vị trí đẹp nhất của mặt đồng hồ.
Về set up ánh sáng thì bài hướng dẫn ánh sáng đưa ra cách làm chụp với 1 đèn, sau đó bổ sung cây đèn thứ 2 hay thứ 3 để giải quyết vùng tối shadow. Bài này sáng tạo ở chổ làm ánh sáng dịu khi ánh sáng được đi qua các lớp chất liệu hay phản sáng trở lại.
Bài này cũng nên được đánh dấu nghiên cứu cho những bạn chụp trang sức.