Cách làm hình nổi 3D trong Photoshop

Bài chia sẻ này hướng dẫn cách bạn làm một hình nổi 3D trong Photoshop. Cách làm sẽ không có gì quá khó và dành cho các bạn với trình độ cơ bản. Tóm tắt cách làm là bạn cần có 2 ảnh, một ảnh chụp cận, một ảnh chụp toàn cảnh.
Ảnh chụp cận như cái ly, cái đĩa, hay ở đây là cái điện thoại. Ảnh chụp xa là ảnh chụp toàn cảnh phong cảnh hay chân dung nhân vật bạn muốn làm nổi 3D. Mấu chốt vấn đề là bạn sử dụng clipping mask của hình toàn cảnh vào hình cận ảnh là đạt hiệu ứng.
Nếu có thời gian hãy xem cả 2 video ở đây