Các chiêu làm việc nhanh cùng layer Photoshop

Khi làm việc cùng Photoshop thì làm việc cùng layer là một trong những điều kiện bắt buộc. Tổ chức tên cho layer, chia nhóm, chọn màu phân loại hay sử dụng blending mode là những việc thường xuyên phải làm.
Để làm việc nhanh với layer bài chia sẻ này sẽ cung cấp cho bạn bao gồm dành cho máy Mac và PC. Bạn hãy xem kỹ video đầu tiên.
Đối với những bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về layer cũng như layer mask hãy xem nhữnng giải thích trong video thứ 2.
Chúc bạn vui và làm việc hiệu quả hơn với layer