So sánh iPhone 7 với DSLR để quay phim và chụp ảnh

Chụp ảnh và quay phim bằng DSLR sẽ luôn cho bạn nhiều sự kiểm soát vì những tính năng đa dạng của máy. Nếu bạn có điều kiện thì dĩ nhiên nên sử dụng DSLR, hạn chế nhất của nó là cồng kềnh và bạn phải học cách sử dụng.
Gần đây, nhiều điện thoại đã làm được mọi chuỵện quay phim và chụp ảnh thoả mãn những nhu cầu hàng ngày như giao tiếp trên mạng xã hội và nếu bạn cần nhanh gọn lẹ thì có thể nói là cứ dùng điện thoại cho nhanh.
Bài chia sẻ này cho bạn một số so sánh việc sử dụng giữa iPhone 7 và DSLR. Dù sao so sánh này chỉ là một cái nhìn tham khảo.