Những tính năng của máy ảnh Nikon D7500 – Khui hộp máy mới

Dòng máy ảnh Nikon 7000 là dòng máy ảnh được khá nhiều người yêu thích chụp ảnh ở phân cấp nghiệp dư nâng cao yêu chuộng. Máy ảnh không chuyên nhưng thường tích hợp một số tính năng của máy pro vào, đặc biệt là dòng máy này không kén các đời ống kính của Nikon từ xưa đến nay.
Bắt đầu từ Nikon D7000 sau đó Nikon luôn nâng cấp nó lên thành Nikon D7100, Nikon D7200… và mới đây là Nikon D7500.
Bên dưới là những video giới thiệu tính năng máy này, bên cạnh đó cũng có một video so sánh giữa máy ảnh Nikon D7500 với Sony A6500
Mớ hộp máy ảnh Nikon D7500

Đoan giới thiêu cuả hãng


So sánh với Sony A6500