Làm ảnh pop art trong 5 phút

Ảnh pop art luôn tạo ra sự ấn tượng nhất định vì các mảng màu sắc khi phối hợp với nhau. Để làm ảnh pop art hiện đã có rất nhiều cách, và bài hướng dẫn này là một trong những cách làm đơn giản và nhanh. Bạn có thể áp dụng cách làm này trên bất kỳ ảnh nào, tuy vậy ảnh chân dung có lẽ phù hợp nhất.
Về phân tích xử lý ảnh chỉ bao gồm việc bạn phân các mảng ảnh bằng lệnh Threshold, kế tiếp là tô màu các mảng màu này theo ý thích của bạn
Video đầu là một cách làm nhanh, video thứ hai là cách làm khác mở rộng.