Kỹ thuật chụp chồng ảnh trên máy Nikon và Canon

Chồng nhiều ảnh lên một ảnh luôn tạo ra một bức ảnh tạo ra sự ngạc nhiên, với việc sử dụng phần mềm Photoshop thì viêc này không quá khó. Ngược lại nếu muốn chụp chồng ảnh ngay trên máy ảnh thì bạn phải tính toán để các phần chồng lên nhau như ý bạn.
Về mặt giải thích kỹ thuật này chỉ là bạn chọn chế độ chụp multi exposure và sau đó chụp nhiều tấm, phần sáng của tấm này sẽ chồng lên phần tối của tấm kia, và nếu phần nào sáng hết mức rồi thì không thể chồng lên đó nữa.
Kỹ thuật chụp chồng ảnh trên máy Nikon

Kỹ thuật chụp chồng ảnh trên máy Canon