Học chụp ảnh thức ăn lớp D1612M1

Học chụp ảnh thức ăn lớp D1612M1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Các thành viên của nhóm
Nguyễn Phương Anh
Phan Tấn Đông
Thạch Ngọc Hiếu
Hồ Huỳnh Phong
Mai Tuyết Trinh
Nguyễn Thành Trọng
Vương Hữu Thanh Tùng
Trương Thị Ngọc Tuyền
Các bạn chỉnh ảnh thức ăn theo phong cách tĩnh vật