Dùng ống kính wide chụp chân dung được không

Thông thường ống kính wide để chụp những khung cảnh rộng, và ít khi được dùng để chụp ảnh chân dung. Ngoài ra ống kính góc rộng thường tạo ra sự biến dạng, nên hạn chế dùng nó trong ảnh chân dung một phần cũng vì lí do này.
Tuy vậy, chính những điều được cho là điểm hạn chế của ống kính wide khi áp dụng chụp ảnh chân dung với phong cách tạo ra sự mạnh mẽ, ăn tượng… thì câu trả lời là được và nên dùng ống kính wide.
Bài hướng dẫn ở đây cho bạn thấy cách tạo ra ảnh chân dung ấn tượng bằng cách đặt góc máy thấp và chụp gần với chủ đề.