Chụp ảnh tĩnh vật sáng tạo tại nhà

Trong vịệc chơi nhiếp ảnh, thì chụp ảnh tĩnh vật là một thể loại ít có bạn theo đuổi. Đơn gỉan là không biết sẽ chụp sao cho đẹp, vì không biết cách sắp xếp và đặt ánh sáng như thế nào. Bài hướng dẫn này cho bạn một số mẹo chụp ảnh tĩnh vật tại nhà với các đồ vật mà ai cũng có thể tìm thấy xung quanh mình.
Về mặt thiết bị, ngoài máy ảnh thì bạn cần phải có chân máy, vì với ảnh tĩnh vật mà không có chân máy, bạn sẽ khó bố cục được khung hình