Cách làm logo chuyển động bằng Photoshop

Hãng Adobe có nhiều phần mềm làm chuyển động vật thể, nhưng cách làm chuyển động vẫn được tích hợp trong Photoshop. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ làm việc với bảng Timeline để tạo chuyển động trong Photoshop.
Bài này cho thấy một cách làm chuyển động để có thể ứng dụng giả lập trên một logo, nhưng để ứng dụng thật trên logo của bạn thì cần phải sáng tạo và kết quả không hoàn toàn giống như ở đây.
Bài hướng dẫn khá dễ dàng, nhưng bạn cần quan sát và thực tập theo từng bước một để có kết quả