Cách làm ảnh cinemagraph bằng Photoshop

Điểm độc đáo và tạo thú vị cho người xem với ảnh cinemagraph đó là trong ảnh sẽ có những phần chuyển động và nhiều khu vực khác đứng yên. Để làm ảnh này bạn cần quay một đoạn phim video, trong đó phải có sự chuyển động ví dụ như nước chảy, gió thổi, xe chạy…
Sau đó sử dụng Photoshop và tạo layter mask để chọn ra khu vực nào đứng yên và khu vực nào chuyển động. Cách làm không có gì khó khăn qua những video hướng dẫn bên dưới