Tự tạo action chấm mịn da trong Photoshop

Chấm mịn da là một trong những việc mà hầu như ai cũng phải làm khi làm việc với Photoshop khi xử lý ảnh chân dung. Trong chấm mịn da thì một yêu cầu khó là phải giữ được chất liệu da.
Bài hướng dẫn này giúp bạn giải quyết được vấn đề trên, tuy vậy về mặt độ tinh tế thì bài chỉ phù hợp cho những mục đích chấm min da đơn giản. Ngoài ra ở đây, bạn còn thực tập được việc tạo action giúp cho công việc sẽ nhanh và hiệu quả giống nhau.

Nếu bạn cần chấm da đẹp và chi tiết hơn hãy xem thêm video bên dưới