Tóm tắt kiến thức thiết kế đồ hoạ dành cho mọi người

Không phải mọi người đều được học thiết kế graphic design, nhưng trong bất kỳ công việc gì bạn cũng có liên quan đến graphic design. Đơn giản nhất khi phải trình bày một email, một văn bản bạn sẽ phải sử dụng font chữ, bố cục và hình ảnh….
Nếu không biết sử dụng thì dù cho bạn có những thành phần riêng biệt đẹp nhưng ráp lại thì không ấn tượng và ngược lại dù văn bản của bạn chỉ khô khan bao gồm text thì cũng có thể trình bày sáng tạo khi áp dụng typography hay màu sắc, bố cục…
Sau đây là tóm tắt kiến thức cơ bản graphic design dành cho mọi người