Thiết kế Logo tính giá bao nhiêu

Đây là câu hỏi thường xuyên được đặt ra cho những bạn làm việc thiết kế đồ hoạ. Có rất nhiều cách tính giá cho việc này và có khi giá lại rất thấp hay rất cao, và giá thường được tính vào số lần được sửa logo, thời gian bỏ ra cho nó…
Bài chia sẻ ở đây đưa ra những cách lý luận và tính giá logo khá độc đáo và phần tính giá cao nhất trong bảng giá nên là ý tưởng, tầm nhìn của logo chứ không phải kỹ thuật.
Bài khá dài và dành cho những bạn trong nghề thực sự quan tâm

10 logo đắt nhất thế giới