Sử dụng tổ ong và lưới khi chụp ảnh để làm gì

Khi bạn dùng softbox sẽ thấy nhiều cách dùng, có khi là tháo bớt miếng vải che softbox và có khi gắn thêm một miếng lưới vuông. Tương tự cách dùng này bạn cũng thấy nhữnng lưới tổ ong gắn trên choá đèn hay gắn vào beauty dish hay Snoot.
Vậy tác dụng của tổ ong và lưới để làm gì? Trả lời đơn giản là chúng giúp định hướng ánh sáng vào một khu vực cho tốt. Vì vậy tác dụng của lưới cũng phụ thuộc vào ô lưới lớn hay nhỏ nữa. Bên dưới là những hướng dẫn giải thích cho việc này