Những chiêu Photoshop cứu chi tiết cho ảnh thiếu hay dư sáng

Khi chụp ảnh ngoài trời vào ban ngày thì không phải lúc nào bạn cũng có đầy đủ chi tiết trong vùng sáng, và thường là vùng này bị mất chi tiết. Ngược lại khi chụp ban đêm thì chi tiết trong vùng tối lại bị mất.
Việc này thường xuyên xảy ra, nên Photoshop đã tích hợp sẵn lệnh Image/Adjust/Shadow/Highiligt, nhưng lệnh này không hoàn toàn hiệu quả và tự nhiên như cách làm ở đây khi ứng dụng Blending Mode.
Bài hướng dẫn này còn cho bạn thêm những chiêu thêm và bớt chi tiết trong Photoshop.

Video thứ hai là giúp bạn tăng tốc độ làm việc trong Photoshop bằng những chiêu độc đáo khác nữa